О НАМА

Хуманитарно удружење „Удружење стоматолога, лекара, медицинских сестара и техничара за помоћ људима на Косову и Метохији Здравље – Божури“ је независна, самостална, добровољна, невладина, интересна и нестраначка организација чланова, утемељена на начелима демократског заступања и уважавања воље својих чланова организованих у удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у хуманитарној, социјалној,материјалној и, пре свега, здравственој области, намењених људима на Косову и Метохији.

Удружење сарађује са другим хуманитарним организацијама, истих или сродних интереса, како у земљи тако и у иностранству, те се у такве организације може учланити, у складу са начелима хуманитарне солидарности.

Сврха и циљеви удружења су:

  • Обезбеђивање хуманитарних средстава за помоћ људима на Косову и Метохији;
  • Пружање несебичних здравствених услуга – стоматолошких, општих медицинских, интернистичких и других прегледа; људима на Косову и Метохији;
  • Удруживање са истим илисличним хуманитарним организацијама у сврху помоћи људима на Косову и Метохији;
  • Прибављање апаратуре и потребне медицинске опреме потребне за основне здравствене прегледе онима којима та опрема није доступна;
  • Организација покретних здравствених кола помоћу којих се може обезбедити занатно виша здравствена заштита оболелим и старим лицима на Косову и Метохији;
  • Ширење организације кроз број чланова -филантропа спремних да несебично помажу људима, пре свега у домену здравствене заштите;
  • Развој и ширење свести о значају превенције, контроле, самоконтроле и пружању здравствене заштите, како код људи на Косову и Метохији, тако и у свести људи у Републици Србији, али и другим земљама региона;
  • Ширење свести о значају и величини потребне здравствене неге и помоћи људима на Косову и Метохији.