Дом здравља Исток привремено смештен у Осојанима смо помогли са 25.комплета нових медицинских униформи као и њихову лабораторију са 4.апарата за мерење нивоа шећера у крви и 700 тест трачица.
Хвала добрим људима на помоћи, Сањи Опачић,Предрагу Пленчи и Габријелу Тот

“Малим делом за велики живот”
Здравље-Божури